Finanskalender

  • Onsdag, den 12. februar 2020 / Frist for aktionærer for fremsættelse af emner på dagsordenen til den ordinære generalforsamling              

  • Onsdag, den 4. marts 2020 / Årsrapport 2019                                                             

  • Torsdag, den 26. marts 2020 / Ordinær generalforsamling                                              

  • Onsdag, den 27. maj 2020 / Kvartalsorientering, 1. kvartal 2020

  • Torsdag, den 27. august 2020 / Delårsrapport for 1. halvår 2020
           
  • Torsdag, den 19. november 2020 / Kvartalsorientering, 3. kvartal 2020