Finanskalender

  • Onsdag, den 10. februar 2021 / Frist for aktionærer for fremsættelse af emner på dagsordenen til den ordinære generalforsamling              

  • Onsdag, den 3. marts 2021 / Årsrapport 2020                                                             

  • Torsdag, den 25. marts 2021 / Ordinær generalforsamling                                              

  • Torsdag, den 20. maj 2021 / Kvartalsorientering, 1. kvartal 2021

  • Onsdag, den 25. august 2021 / Delårsrapport for 1. halvår 2021
           
  • Torsdag, den 18. november 2021 / Kvartalsorientering, 3. kvartal 2021