Ahlsell fremsætter anbefalet, betinget købstilbud til alle mindretalsaktionærer i Sanistål. Læs mere her.

Ahlsell makes recommended, conditional public offer to all minority shareholders in Sanistål. Read more.
Finanskalender 2023

  • Fredag, den 13. januar 2023: Ekstraordinær generalforsamling
  • Onsdag, den 15. marts 2023: Frist for aktionærer for fremsættelse af emner på dagsordenen til den ordinære generalforsamling
  • Onsdag, den 5. april 2023: Årsrapport 2022
  • Torsdag, den 27. april 2023: Ordinær generalforsamling
  • Torsdag den 25. maj 2023: Kvartalsorientering, Q1 2023
  • Onsdag, den 23. august 2023: Delårsrapport for 1. halvår 2023
  • Torsdag den 23. november 2023: Kvartalsorientering, Q3 2023

 

RapporterEvents ved HC Andersen Capital

CEO Claudio Christensen og CFO Uffe Iversen præsenterer 1. kvartal 2022 ved online event hos HC Andersen Capital.

Se eventet her fra 2/6 2022

 

Se CEO Claudio Christensen og CFO Uffe Iversen præsentere Årsregnskab 2021 ved online event hos HC Andersen Capital.

Se eventet her fra 9/3 2022