Aktieinfo

 

Saniståls aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Aktiekapitalen udgør 11.923.784 stk. aktier á 1 kr, svarende til en nominel aktiekapital på 11.923.784 kr.

Ved den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 18. marts 2011, blev aktieklasserne (tidligere A og B aktier) sammenlagt, og aktieklassen for A aktier ophævet. Yderligere blev aktiernes pålydende værdi nedskrevet fra 100 kr til 1 kr.

Aktionærer opfordres til at lade deres aktier notere på navn, så Sanistål kan servicere sine aktionærer bedst muligt.

 

Aktier og udbytte
Sanistål forventer ikke at betale udbytte før forholdet mellem drift og rentebærende gæld er normaliseret.

Saniståls beholdning af egne aktier udgør nominelt 130 tkr. pr. 31. december 2019, svarende til 1,1% af aktiekapitalen. 

Direktion

Adm.direktør Christian B. Lund
Født 1959. Koncerndirektør i Sanistål siden 2001, adm.direktør i Sanistål fra 01.07.2004. Civilingeniør DTH (1986). Salgsansvarlig i internationale selskaber (1986-96), adm.direktør i Berendsen Components A/S (1996-98), adm.direktør i Berendsen PMC Europe (1998-01).

 

 

 

Økonomidirektør Uffe Iversen
Født 1965. CFO i Sanistål siden maj 2020. HAjur/MBA (1985-91). Økonomiansvarlig hos følgende selskaber SSG Partners A/S (2014-2020), Compass Group (2013-14), ISS World Services (2011-12), Hewlett-Packard (2001-2011)

 


 

Kontaktpersoner - investor relationer
Aktieanalytikere samt institutionelle investorer kan få mere at vide hos:

Adm. direktør Christian B. Lund
Tlf. 96 30 61 60
E-mail cbl@sanistaal.dk

 

Økonomidirektør Uffe Iversen
Tlf. 21 25 63 46
E-mail ufi@sanistaal.dk 


Generelle spørgsmål
Generelle investorspørgsmål samt udsendelse af årsregnskab:

Controller
Sanne Christensen
E-mail: snc@sanistaal.dk