Corporate Governance 2018


Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion
Retningslinjerne er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 16. april 2013
Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af Sanistål AS ledelse.pdf