Sanistål opdaterer forventningerne som følge af coronavirus (COVID-19)

Aalborg, den 26. marts 2020

 

Indtil nu har coronavirus kun haft en ret begrænset effekt på Saniståls forretning.

Coronavirus var en af de risikofaktorer vi nævnte i vores forventningsudmelding, i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2019, den 4. marts 2020. Siden da har coronavirus og samfundspåvirkningen heraf udviklet sig meget voldsomt. Derfor er det nu vores vurdering, at coronavirus skaber meget stor usikkerhed om de fremtidige markedsforhold.

På den baggrund ændres Saniståls forventningsudmelding således at der indarbejdes en større usikkerhed der afspejler den vurdering vi på nuværende tidspunkt har af situationen og de forventelige effekter.

Den opdaterede forventningsudmelding baseres på følgende forudsætninger:

  • at restriktionerne i Danmark ophæves i løbet af 1. halvår 2020
  • at markedet derefter normaliseres, men på et lidt lavere niveau end før coronavirus medførte restriktioner

Baseret på disse forudsætninger ændres den nedre grænse for EBITDA, således at Sanistål forventer at:

  • EBITDA vil være i intervallet 100 mio. kr. til 150 mio. kr.

I årsrapporten forventede vi at EBITDA ville være i intervallet 125 mio. kr. til 150 mio. kr.

 

Med venlig hilsen

 

Sanistål A/S

Christian B. Lund

Adm. direktør