Generalforsamling

Til aktionærerne i Sanistål A/S

Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag, den 26. marts 2020 kl. 14.00 hos Sanistål A/S, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg

 

Formandens beretning
Sanistål marts 2020 - Formandens beretning

Referat
Referat generalforsamling 26. marts Sanistål 2020

Vedtægter
Sanistål vedtægter marts 2020

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt DKK 11.923.784,00. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier a DKK 1,00 eller multipla heraf. Hver aktie på nom. DKK 1,00 giver 1 stemme. Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.