Generalforsamling

Til aktionærerne i Sanistål A/S

Der blev afholdt elektronisk ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2021 kl. 14.00 hos Sanistål A/S

På grund af Corona-pandemien er generalforsamlingen afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020.

 

Referat
Referat generalforsamling 25. marts 2021

Vedtægter
Sanistål vedtægter 25. marts 2021

 

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt DKK 11.923.784,00. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier a DKK 1,00 eller multipla heraf. Hver aktie på nom. DKK 1,00 giver 1 stemme. Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.