Regnskaber

2021

Kvartalsorientering 1. kvartal 2021

 

2020

Årsrapport 2020.pdf | Flashkatalog

Kvartalsorientering 3. kvartal 2020.pdf | Flashkatalog

Delårsrapport 1. halvår 2020.pdf |  Flashkatalog

Kvartalsorientering 1. kvartal 2020.pdf | Flashkatalog

 

2019

Årsrapport 2019.pdf | Flashkatalog

Delarsrapport 1. halvår 2019.pdf | Flashkatalog

2018

Årsrapport  2018.pdf | Flashkatalog

Delarsrapport 1. halvår 2018.pdf | Flashkatalog


2017

Årsrapport 2017.pdf  | Flashkatalog

Delarsrapport 1. halvår 2017.pdf | Flashkatalog

 

2016

Årsrapport 2016.pdf  | Flashkatalog

Delarsrapport 1. halvår 2016.pdf | Flashkatalog


2015

Årsrapport 2015.pdf | Flashkatalog

Delarsrapport 3. kvt 2015.pdf | Flashkatalog

Delarsrapport 1. halvår 2015.pdf | Flashkatalog

Delårsrapport 1. kvt. 2015.pdf | Flashkatalog


2014

Årsrapport 2014.pdf | Flashkatalog

Delarsrapport 3. kvt 2014.pdf  | Flashkatalog

Delarsrapport 1. halvår 2014.pdf | Flashkatalog

Delårsrapport 1. kvt. 2014.pdf | Flashkatalog


2013

Årsrapport 2013.pdf | Flashkatalog

Delårsrapport 3.kvt. 2013.pdf | Flashkatalog

Delårsrapport 1.halvår 2013.pdf | Flashkatalog

Delårsrapport 1.kvt. 2013.pdf | Flashkatalog


2012

Årsrapport 2012.pdf | Flashkatalog

Delårsrapport 3.kvt. 2012.pdf | Flashkatalog

Delårsrapport 1.halvår 2012.pdf | Flashkatalog

Delårsrapport 1.kvt. 2012.pdf | Flashkatalog

 

2011

Årsrapport 2011.pdf | Flashkatalog

Delårsrapport 3.kvt. 2011.pdf

Delårsrapport 1.halvår 2011.pdf

Delårsrapport 1.kvt. 2011.pdf

 

2010

Årsrapport 2010.pdf | Flashkatalog

Delårsrapport 3.kvt. 2010.pdf

Delårsrapport 1.halvår 2010.pdf

Delårsrapport 1.kvt. 2010.pdf


2009

Årsrapport 2009.pdf

Delårsrapport 3.kvt. 2009.pdf

Delårsrapport 1.halvår 2009.pdf

Delårsrapport 1.kvt. 2009.pdf

 
2008

Årsrapport 2008.pdf

Delårsrapport 3.kvt. 2008.pdf

Delårsrapport 1.halvår 2008.pdf

Delårsrapport 1.kvt. 2008.pdf

 

2007

Årsrapport 2007.pdf

Delårsrapport 3.kvt. 2007.pdf

Delårsrapport 1.halvår 2007.pdf

Delårsrapport 1.kvt. 2007.pdf

 
2006

Årsrapport 2006.pdf

Delårsrapport 3.kvt. 2006.pdf

Delårsrapport 1.halvår. 2006.pdf

Delårsrapport 1.kvt. 2006.pdf


2005

Årsrapport 2005.pdf

Delårsrapport 3.kvt. 2005.pdf

Delårsrapport 1.halvår. 2005.pdf

Delårsrapport 1.kvt. 2005.pdf