Sanistål fokuserer og sælger stålaktiviteter til Tibnor A/S

  • Stålaktiviteterne sælges for DKK 450 mio. til Tibnor A/S, et datterselskab i SSAB-koncernen.
  • Fokus på at styrke Saniståls position som værdiskabende, digital partner for kunder i byggeri og industri.
  • Aftale med Tibnor sikrer, at Sanistål fortsat vil markedsføre stål- og metalprodukter.
  • Provenuet fra salget vil markant nedbringe Saniståls rentebærende gæld til et niveau, der svarer til 3 gange den forventede driftsindtjening (EBITDA) i de tilbageværende aktiviteter i 2018.
  • Investering i og effektivisering af den tilbageværende forretning.
  • Forventningerne til 2018 revideres som følge af salget.

 

Sanistål A/S har i dag indgået aftale om at sælge sine stålaktiviteter til Tibnor A/S, et datterselskab af den mangeårige samarbejdspartner, SSAB-koncernen, for DKK 450 mio. Salget er alene betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.   

 

”Salget er en rigtig god løsning for Sanistål. Med provenuet fra salget kan vi markant nedbringe den rentebærende gæld, som i mange år har været en hæmsko for Saniståls strategiske udvikling. Med en normaliseret rentebærende gæld får vi meget større handlefrihed til at investere i de fortsættende aktiviteter og styrke vores markedsledende position,” siger bestyrelsesformand Jens Jørgen Madsen.

 

Når salget er gennemført, vil Sanistål være en stærk, fokuseret grossist- og servicevirksomhed, til gavn for aktionærerne. De tilbageværende aktiviteter ventes i 2018 at få en omsætning på ca. DKK 3,6 mia. og en driftsindtjening (EBITDA) på DKK 80-100 mio. efter visse engangsudgifter. Salget af stålaktiviteterne vil væsentligt styrke balancen og medføre en soliditet på over 50% efter closing.

 

Bestyrelsen lægger også til grund, at salget vil tilgodese kunder og medarbejdere: En samhandelsaftale med Tibnor sikrer, at Sanistål fortsat vil kunne tilbyde sine kunder stål- og metalprodukter fra Tibnor og andre internationale leverandører. Og de berørte medarbejdere vil blive del af en stærk, international stålproducent og -distributør, der har ressourcer til at videreudvikle aktiviteterne.

 

De frasolgte aktiviteter

Salget omfatter Saniståls stålforretning i Danmark og Letland med ca. 130 medarbejdere, ledet af direktør Michael Lund, der efter salget fortsætter som adm. direktør for Tibnor Danmark. De frasolgte aktiviteter, som hidtil har været en integreret del af Saniståls divisioner Industri og Byggeri, havde i 2017 en omsætning i niveauet DKK 1,3 mia. Til sammenligning havde hele Sanistål koncernen i 2017 en omsætning på godt DKK 4,7 mia. 

 

Ved salget overtager Tibnor en række anlægsaktiver, leverandør- og kundeforhold samt lagerbeholdninger. Værdien af de frasolgte aktiver nedskrives ved salget med i niveauet DKK 225 mio., men denne nedskrivning har ingen likviditetseffekt. Nedskrivningen vedrører især det 42.000 kvadratmeter store centrallager i Taulov, der blev opført i 2008, samt stålforretningens ERP-system.   

 

”Ud fra en samlet vurdering mener bestyrelsen, at vi har opnået en attraktiv salgspris. Hvis vi fortsatte som ejer af en – i international målestok – mindre stålforretning i et stærkt konkurrencepræget marked, ville det tage mange år at skabe et cash-flow, der kan matche salgsprisen. Nu får vi pengene på én gang, så vi kan normalisere den rentebærende gæld og investere i Saniståls fremtid,” siger bestyrelsesformand Jens Jørgen Madsen.  

 

Bestyrelsens vurdering af salgsprisen understøttes af en Fairness Opinion, der er indhentet fra Danske Bank.

 

Den tyske stålforretning indgår ikke i salget og vil ikke være en del af Saniståls tilbageværende aktiviteter. Forretningen vil på sigt blive afviklet i en kontrolleret proces, der tager hensyn til medarbejdere og kundeforhold.  

 

De tilbageværende aktiviteter

Efter salget af stålforretningen vil Sanistål fokusere på at udbygge sin position som værdiskabende, digital forretningspartner for professionelle kunder i byggeri og industri. Sanistål markedsfører et stort og bredt sortiment med ca. 130.000 varenumre fra anerkendte producenter og er blandt markedslederne i Danmark, Letland og Litauen, mens Sanistål også er repræsenteret i det nordlige Polen og Tyskland.

 

Produkttilbuddet understøttes af digitale koncepter, logistikkoncepter, analyseværktøjer og specialistkompetencer. Desuden tilbyder virksomheden direkte vejledning og support fra egne butikker – 45 butikker i et landsdækkende netværk i Danmark samt 18 butikker i de øvrige markeder.

 

De tilbageværende aktiviteter er i vækst. Omsætningen steg fra 2015 til 2017 med ca. 6,2% årligt (CAGR), og væksten ventes at fortsætte i år, om end i et lidt lavere tempo.

 

Når salget af stålforretningen er gennemført, og den rentebærende gæld nedbragt, ventes Saniståls rentebærende gæld at svare til 3 gange det forventede EBITDA-resultat i de tilbageværende aktiviteter i 2018. En markant forbedring fra 2017, hvor den rentebærende gæld svarede til 5,1 gange EBITDA. Nedbringelsen af gælden ventes på årsbasis at reducere de finansielle omkostninger med ca. DKK 10 mio.

 

Med udgangspunkt i den lavere rentebærende gæld og en forbedret kapitalstruktur vil Sanistål styrke de lønsomme dele af de tilbageværende aktiviteter. Fokus vil bl.a. være på udvikling af nye koncepter for service, produktbearbejdning og logistik, yderligere digitalisering af samhandel og informations-flow med kunder og leverandører, tilkøb af strategiske produktkategorier mv.

 

Samtidig fortsætter indsatsen for at optimere driften og trimme omkostningerne. Salget af stålforretningen vil i sig selv forenkle og fokusere Sanistål, og et nyt ERP-system – som indføres i 1. halvår 2019 – vil bidrage yderligere til at effektivisere og reducere omkostninger.   

 

Ændrede forventninger til 2018

Sanistål forventer i 2018 et EBITDA-resultat i de tilbageværende aktiviteter på DKK 80-100 mio. Heri er som tidligere oplyst indeholdt engangsomkostninger til indførelsen af et nyt ERP-system og tilpasninger af omkostningsbasen.  

 

Det samlede EBITDA-resultat i de frasolgte aktiviteter og den tyske stålforretning ventes at blive DKK 20-30 mio. før særlige poster, der ventes at ligge i niveauet DKK 225 mio. De særlige poster vedrører nedskrivningen af de aktiver, der sælges til Tibnor, samt stålforretningens ERP-system.

 

Sanistål forventede tidligere et primært driftsresultat (EBIT) på DKK 60-90 mio. for koncernen. De nye forventninger svarer på koncernniveau til et EBIT-resultat inden for det tidligere udmeldte interval, ekskl. særlige poster til regnskabsmæssige nedskrivninger samt transaktionsomkostninger.

 

Yderligere oplysninger:  

Bestyrelsesformand Jens Jørgen Madsen, tlf. (+45) 9630 6000 

Adm. direktør Christian B. Lund, tlf. (+45) 9630 6000

https://www.sanistaal.com