Forløb af ordinær generalforsamling

Meddelelse 2019 nr. 05

 

Forløb af ordinær generalforsamling torsdag den 28. marts 2019 - Sanistål A/S

I dag blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt:

 • Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.
   
 • Årsrapporten for 2018 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
   
 • Det fremsatte forslag om ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat blev vedtaget.
   
 • Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10 % af aktiekapitalen.
   
 • Bestyrelsens vederlag for 2019 blev godkendt.
   
 • Generalforsamlingen nyvalgte efter bestyrelsens forslag Kim O. Schrøder, mens Anders K. Bønding og Sven Ruder blev genvalgt til bestyrelsen. Jens Jørgen Madsen og Søren Østergaard Sørensen ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen består herefter af 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:
   
  • Anders K. Bønding
  • Sven Ruder
  • Kim O. Schrøder
  • Tina Lund Vildhøj (medarbejdervalgt)
  • Gitte Østergaard Futtrup (medarbejdervalgt)
    
 • Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

 

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Anders K. Bønding valgt som formand.

 

Aalborg, den 28. marts 2019

Med venlig hilsen
Sanistål A/S

Christian B. Lund
Adm. direktør