Sanistål afslutter afviklingen af de tyske aktiviteter

Sanistål har i dag indgået aftale om at sælge de tyske aktiviteter i datterselskabet Max Schön GmbH. Salget sker ved et Management Buy Out, hvor direktør Miodrag Zivic overtager selskabet pr. 1. august 2019.

Salget afslutter afviklingen af Saniståls tyske aktiviteter, idet Max Schön GmbH’s stålforretning er blevet afviklet planmæssigt i løbet af 1. halvår 2019, mens de tyske industriaktiviteter indgår i den solgte virksomhed. De tyske aktiviteter havde i 2018 en omsætning på 222 mio. kr. og et resultat efter skat på -20,2 mio. kr.

De tyske aktiviteter rapporteres som ophørende aktiviteter, og resultatet af de ophørende aktiviteter omfatter dels driften frem til salgstidspunktet og dels effekten af salget af selskabet. Salgsaftalen indebærer, at de ophørende aktiviteter i 2019 forventes at opnå et resultat efter skat i niveauet -35 mio. kr. mod en hidtidig forventning om et resultat efter skat i intervallet -20 mio. kr. til -30 mio. kr.

”Med exittet fra Tyskland fuldfører vi den strategiske restrukturering, som vi indledte med salget af stålforretningen i Danmark og Letland. Sanistål er nu en fokuseret virksomhed med et klart strategisk sigte, en lønsom kerneforretning som den værdiskabende og digitale partner for kunder i byggeri og industri samt et entydigt geografisk fokus på Danmark og udvalgte østeuropæiske markeder,” siger adm. direktør Christian B. Lund fra Sanistål.

Med venlig hilsen

Sanistål A/S

Christian B. Lund
Adm. direktør