Valg af nyt bestyrelsesmedlem og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Aalborg, den 9. august 2019

På en ekstraordinær generalforsamling den 4. september 2019 vil bestyrelsen foreslå valg af Claudio Christensen som nyt medlem til bestyrelsen. Dermed bliver der igen fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Sanistål, og hensigten om at supplere bestyrelsen som udmeldt i Selskabsmeddelelse nr. 1 2019 er således gennemført.

"Jeg er meget glad for at kunne foreslå Claudio Christensen til valg til bestyrelsen i Sanistål A/S. Hans kompetencer inden for general management og særlige kompetencer indenfor salg og marketing samt digital transformation fra danske og multinationale virksomheder vil være værdiskabende og bidrage til udviklingen af det fremtidige Sanistål” siger Anders K. Bønding, bestyrelsesformand for Sanistål.

Claudio Christensen er født i 1966, har en MBA fra Henley Business School i England og har boet og arbejdet i mere end 11 år af sin professionelle karriere i udlandet. Han er i dag Vice President i IBM med ansvar for Digital Salg/Marketing i Europa. 

Tidligere har Claudio Christensen haft en række ledende poster i IBM, herunder CMO for IBM Nordic. Derudover har han også tidligere været ansvarlig for Salg og Marketing og en del af koncernledelsen i Solar A/S.

Desuden har Claudio Christensen tidligere siddet i bestyrelsen for Dansk Industri Handel og KLS Grafisk hus. 

Den fulde indkaldelse samt tilmeldings- & fuldmagtsblanket til den ekstraordinære generalforsamling er vedhæftet i meddelelsen.

 

Med venlig hilsen 

 

Sanistål A/S

Christian B. Lund

Adm. direktør

Vedhæftede filer