Generalforsamling

Til aktionærerne i Sanistål A/S

Onsdag, den 4. september 2019 kl. 13.00 afholder Sanistål A/S ekstraordinær generalforsamling hos Sanistål A/S, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt DKK 11.923.784,00. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier a DKK 1,00 eller multipla heraf. Hver aktie på nom. DKK 1,00 giver 1 stemme. Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

- Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling i Sanistål A/S
- Vedtægter

Ordinær generalforsamling - bestil adgangskort eller afgiv din stemme
Bestilling af adgangskort via InvestorPortal 
- Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme via InvestorPortal

- Tilmeldings- og fuldmagtsblanket

Gæstekort kan rekvireres ved henvendelse til Dorte Nielsen på mail dch@sanistaal.dk.