Bæredygtighed

I Sanistål integrerer vi både sociale og miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter. Vi vægter medarbejderforhold højt og har en selvfølgelighed i respekten for menneskerettigheder. Samtidig værner vi om vores miljø og klima og iværksætter løbende initiativer for at reducere vores miljø- og klimamæssige påvirkning. Vores forretningsmodel er naturligvis baseret på ordentlighed, hvor vi ikke tolererer korruption og bestikkelse.

Vores indsatsområder inden for bæredygtighed er defineret via en gennemgang af vores forretningsmodel og den samfundsmæssige indvirken vi direkte kan påvirke gennem vores ageren. Vi har samlet vores indsatser i tre kategorier:

 • Miljø & Klima
  Vi arbejder målrettet på at nedbringe vores udledning af CO2. Sanistål har som grossist og servicevirksomhed ikke energitunge produktionsprocesser. Vores udledning af CO2 stammer primært fra energiforbruget i vores bygninger samt udledning af CO2 i forbindelse med distribution af varer til vores kunder. Vi fokuserer samtidig på genanvendelse af affald og reduktion af plast.

 • Medarbejdere
  Vores arbejdsplads skal være sikker, sund og motiverende for vores medarbejdere! Saniståls fokuserede indsats på medarbejderområdet kan i opdeles i to områder:
  - Arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel
  - Mangfoldighed og medarbejderudvikling

 • Leverandører
  Vi stiller krav om ansvarlighed hos vores leverandører. Saniståls indsats på leverandørområdet er primært centreret om arbejdet med vores Code of Conduct og vores krav om ansvarlighed hos vores leverandører.


Bæredygtighedsrapporter

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. ÅRL §99a 

 

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Saniståls A/S' årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2022.

Bæredygtighedsrapport 2022

 

 

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Saniståls A/S' årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2021.

Bæredygtighedsrapport 2021

 

 

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Saniståls A/S' årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2020.

CSR rapport 2020

 

 

 

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Saniståls A/S' årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2019.

CSR rapport 2019

 

 

 

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Saniståls A/S' årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2018.

CSR rapport 2018

 

 

 

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Saniståls A/S' årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2017.

CSR rapport 2017

 

 

 


Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Saniståls A/S' årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2016.

CSR rapport 2016

 

 

 

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Saniståls A/S' årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2015.

CSR rapport 2015

 

 

 

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Saniståls A/S' årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2014.

CSR rapport 2014

 

 

 

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Saniståls A/S' årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2013.

CSR rapport 2013

 

 

 

 Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Saniståls A/S' årsrapport for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2012.

CSR rapport 2012