Historie

Den tidlige historie
Saniståls historie dateres tilbage til 1853, hvor A. Schjøth starter sin forretning i Vejle og i 1865, hvor L.S. Lange begynder at sælge støbegods i Aalborg.

I 1921 overtages L.S. Langes forretning af N.K. Strøyberg, som den 18. juni 1926 fusionerer med jern- og støbegodsforretningen Unmack og Petersen A/S. På dette tidspunkt stiftes det nuværende selskab under navnet Lange & Unmack A/S.
 

1970'erne
Den. 1. januar 1972 fusionerer Lange og Unmack A/S med Schøth A/S, og selskabet skifter navn til Sanistål A/S.

De følgende år går stærkt for Sanistål, som yderligere fusionerer med tre virksomheder: Skive Jern A/S i 1972, C.A. Petersen's Eftf. Haderslev i 1977 og Jensen og Kjærsgaard A/S i 1978.

I 1975 etablerer Sanistål en ny afdeling i Aalborg. Afdelingen får navnet Jysk Maskinteknik A/S og har til formål primært at servicere industriens kunder. 

 

1980'erne
Saniståls vokseværk forsætter op igennem 1980'erne, da virksomheden fusionerer med hele fem virksomheder: I 1981 Vejle Jern- og Stålforretning A/S, i 1984 Brønderslev Jernhandel A/S, VVS-selskabet Carl Eskildsen i 1987, Fredericia Jern og Stål A/S i 1987 og i 1988 med Døssing Jensen A/S.

I 1984 børsnoteres Sanistål på Københavns Fondsbørs.

Jysk Maskinteknik vokser også i løbet af 80'erne og etablerer fem afdelinger; Vejle i 1981, Skive i 1982, Frederikshavn i 1984 samt i Herning og Aars i 1986.

 

1990'erne
Med overtagelse af aktierne i virksomheden Hofman Stål A/S i 1991 bliver Sanistål til en koncern. Dette var en stor milepæl for virksomheden.

Saniståls ekspansion fortsætter i løbet af 1990'erne: i 1990 fusionerer virksomheden med Jysk Rør & Stål A/S og opkøber H.C. Puck A/S' E-division i 1991, Struer Jern & Staalforretning A/S i 1992, Otto C. Jensen A/S i 1993, Løfquist & Søn A/S i 1993, Transteknik A/S i 1994, Nekton A/S i 1995, Verni Maskiner A/S i 1996, P.E. Ehrhardt A/S i 1996, Erik Hasselkjær A/S i 1996, Otto Secher i 1997, Industri Distribution A/S 1998. Sanistål overtager i 1999 desuden aktierne i Serman & Tipsmark, som i dag er et datterselskab.

Jysk Maskinteknik etableres i Viborg i 1990 og bliver seks år senere, i 1996, sammenlagt med Saniståls logo og navn - Saniståls blå identitet skabes.

1995 bliver skelsættende for koncernen, da aktiverne i den tyske virksomhed MAX SCHÖN overtages. Sanistål etableres således internationalt i landene Polen, Estland og Letland. I dag fungerer MAX SCHÖN som datterselskab til Sanistål.

I 1997 etablerer Sanistål Danmarks hidtil største outsourcingaftale med skibsværftet Danyard A/S i Frederikshavn. Således markerer Sanistål sig som førende virksomhed inden for logistik- og SCM-koncepter.
 

00'erne
I løbet af 00'erne positionerer Sanistål sig yderligere: I det nordjyske opkøbes Holstebro Jern- & Stålforretning A/S, og i 2002 overtages aktierne hos værktøjsgrossisten Brødrene Vestergaard A/S. Positionen styrkes således både i det nordjyske og sjællandske marked. I 2007 opkøbes Carl F A/S. En markedsledende virksomhed inden for dør- og vinduesbeslag, befæstelse og værktøj til tømrer- og snedkerbranchen. Scan-Valve overtages i 2004, Jørgen Smidt Trading A/S i 2007 og 39,12% af aktierne i Brdr. AO Johansen købes. Yderligere udvides det internationale potentiale, da Sanistål i 2006 opkøber VVS-grossisten UAB Hidruva i Litauen. En virksomhed som både importerer og distribuerer en lang række anerkendte produkter inden for varme, ventilation, sanitet, fliser m.m. Med denne virksomhedsportefølje har Sanistål taget et stort skridt mod at blive totalleverandør til dansk industri og håndværk, da bl.a., værktøj, tekniske produkter, beslag, bilindretning nu er tilføjet produktsortimentet. Produktsortimentet udbygges ydermere i 2006 med elteknik, hvortil der ansættes fagkompetent personale til at varetage denne del.

I 2002 lancerer Sanistål en intern kommunikationsstrategi - "Mere end du tror". Med dette øges fokusset på en stærk og unik Sanistål-kultur internt i koncernen.

Som led i en større rationalisering af lagerstrukturen går Sanistål i løbet af 2007 og 2008 fra at have 12 decentrale lagre til at have to centrallagre. I sommeren 2007 tages det nye 55.000 kvadratmeter store centrallager i Billund i brug, foruden et udendørs lagerareal på 33.000 kvadratmeter. Året efter står Saniståls stållager i Taulov færdig. Det betegnes som Nordeuropas mest moderne stållager.

Organisationsstrukturen ændres internt hos Sanistål i 2009 fra en opdeling i fire segmenter til en opdeling i to divisioner: Byggeri og Industri.
 

10'erne
Sanistål indfører i løbet af første halvår af 2010 et nyt og fremtidssikret set-up for sin distribution. Driften af Saniståls distribution, fra varen forlader Saniståls lager til den lander hos kunden, outsources til Danske Fragtmænd.

I 2011 begynder Sanistål for alvor at slå sin position som servicevirksomhed fast. Først introduceres specialpakket levering under navnet CustomKit. I 2013 lanceres en helt ny e-handelsportal, som bl.a. tilbyder kunderne en stærk og effektiv elektronisk salgskanal. I 2014 introduceres hele tre servicekoncepter: En app, hvor kunder kan handle med Sanistål via mobiltelefonen, StockMaster hvor kunderne kan trække varer direkte i en automat og endelig produktsortimentet "Selected", som skaber fokus på særlige, højfrekvente produkter.

Øget fokus på bl.a. arbejdsmiljø samt klima og miljø medfører at Taulov Centrallager i 2012 og Billund Centrallager i 2013 får tildelt en kronesmiley som en anerkendelse af det ekstraordinære arbejdsmiljø på lagrene.

For at styrke Saniståls markedsposition på Lolland-Falster, bl.a. i forbindelse med opførelse af Femern broen, opkøbes Lystrup Grossisten A/S i 2015.