Sanistål som arbejdsplads

Det er godt at arbejde i Sanistål. Tonen er fri og venskabelig, og der er hele tiden gang i den. I butikker og værksteder, på kontorer og lagre, lokalt og på tværs af afdelinger og landegrænser. Vi er meget fleksible og nede på jorden - og vi er rigtig gode til at bruge hinanden. Du er som nævnt mere end du tror - men du får også mere end du tror. Udover lønnen, kollegerne, højt humør, interessante jobs og karrieremuligheder byder vi på masser af fordele.

 

Jo mere vi er sammen

I Sanistål er vi ikke som de andre - og vil heller ikke være det. Vi vil dyrke fællesskabet, have det sjovt med hinanden og holde sammen i tykt og tyndt. Det gør vi hver dag på jobbet - men så sandelig også ved andre lejligheder.

Hvert år inviteres der til medarbejdertræf, hvor vi mødes regionsvis under hyggelige forhold og gør status over det forløbne år. Her bliver årets resultater og tiltag præsenteret, og her bliver der fulgt op på visioner og strategier. Alle forretningsområderne er "på" med både året der gik og planer for fremtiden. Og så er der selvfølgelig afsat plads til spørgsmål og diskussion før den fælles middag.

I flere byer er der lokale personaleforeninger, som står for en række arrangementer året rundt. Og hvert 2. år mødes Sanistål kolleger fra nær og fjern til olympisk hygge i afslappende omgivelser. Konkurrencementaliteten er helt i top og rimer i høj grad på "social". Du behøver ikke vælge "hammerkast", fordi du er værktøjssælger - der er mulighed for at deltage i en række forskellige sportsdiscipliner, arrangeret, så alle kan være med. Formålet er, at vi skal have det sjovt sammen - både under konkurrencerne og den store festmiddag om lørdagen.

4 gange om året udkommer SaniInfo, vores medarbejderblad. Her bliver du holdt ajour med ny projekter og tiltag i Sanistål, og her lufter vi fremtidsplaner og idéer. I hvert nummer er der konkurrencer m.m., og så præsenterer vi "Mere end du tror" medarbejdere. Dem er der, som nævnt, en del af i Sanistål, og du kan møde nogle af dem i vores "Mere end du tror film". Den skulle du unde dig selv at se.

Vi er med dig hele vejen

Selvom du i Sanistål vil få ansvaret for en række ting, så bliver du ikke overladt til dig selv. Jo bedre du har det med dit job, og jo dygtigere du er, jo mere kan vi udrette som virksomhed - så for os handler det om at skabe motiverende rammer for hver enkelt medarbejder.

Hvert år mødes du og din chef til MU samtale (Medarbejder Udviklings Samtale), hvor I snakker om, hvordan det går, hvad der er godt og mindre godt, hvad dine ambitioner for fremtiden er osv. Her kan du få luft for dine drømme - og et realistisk bud på, hvordan du når dem.

Et springbræt til nye spændende muligheder er Sanistål-skolen, vores egen private skole, hvor du kan dyrke og udvikle dine faglige kompetencer. Her får du indblik i alle Saniståls forretningsområder og servicekoncepter - og her kan du også risikere at blive klogere på dig selv.

I Sanistål er vi med dig hele vejen - helt frem til den dag, du trækker dig tilbage. Som medarbejder får du tilbudt en attraktiv pensionsordning med adgang til en række fordele som f.eks. juridisk service, kurser og helbredssikring, der giver mulighed for behandling på privathospital, kiropraktor, fysioterapi m.m.

 

 

 

Der bliver lyttet til dig

I mere end du tror ligger der også , at du har indflydelse på både din egen arbejdssituation og på Sanistål som helhed. At der bliver lyttet til dine idéer og forslag. At kritik og invendinger bliver taget alvorligt.

I Samarbejdsudvalget samler og koordinerer tillidsfolk alle arbejdsmæssige aktiviteter - og udvikler informationssystemer, der holder dig og dine kolleger opdaterede med udvalgets arbejde. Samarbejdsudvalget er dit talerør til ledelsen og giver dig mulighed for at sætte dit fingeraftryk på personalepolitik, samarbejde og udvikling.

Også på højeste niveau har du som medarbejder noget at skulle have sagt. Hvert 4. år vælges medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelse og direktion varetager den samlede ledelse af Sanistål i et konstruktivt samarbejde.