Whistleblowerordning

Saniståls whistleblowerordning sikrer, at man hurtigt, fortroligt og ud over de almindelige kommunikationsveje, via en anonym, uafhængig og selvstændig kanal hos et eksternt advokatfirma kan indberette hændelser.

Man kan eksempelvis indberette lovovertrædelser og alvorlige forseelser begået af ansatte eller tidligere ansatte i Sanistål, bestyrelses- eller direktionsmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører, kunder m.fl., der har en tilknytning til Sanistål. Dette med henblik på at en uafhængig og selvstændig enhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

Ordningen er anonym og kan benyttes af alle - såvel interne som eksterne personer.

  • Ordningen kan eksempelvis benyttes til alvorlige forseelser som bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk, korruption, brud på arbejdssikkerheden, sexchikane, mobning mv. samt alvorlige overtrædelser af interne regler.
  • Ordningen etableres som en del af Saniståls governance-politik.

Nedenfor finder du et link til selve indberetningsmodulet, ligesom du finder et link til retningslinjer for brug af ordningen, samt en privatlivspolitik der beskriver, hvorledes dine data behandles.

 

Hvis du vil indberette en hændelse - klik her

 

Link til retningslinjer

 

Link til privatlivspolitik