Brug EasySupply til LEAN lagerstyring

Et flertal af danske virksomheder udtaler, at deres medarbejdere er den vigtigste ressource. Med et leverandørstyret lager (vendor managed inventory) som EasySupply fjerner du spildprocesser, så dine medarbejderne kan bruge deres ressourcer på værdiskabende aktiviteter, der øger produktiviteten.

C-varer er ofte billige forbrugsvarer for din virksomhed. Vi oplever dog, at de fylder meget i virksomheders indkøbsafdelinger. Faktisk fylder håndtering af C-varerne meget i hele virksomheden, når du kigger på de omkringliggende processer, såsom ordrehåndtering, varehåndtering, bestilling, fakturering og anden administration.

Derfor er lagerstyringskonceptet EasySupply er et optimalt værktøj til virksomheder, der vil fokusere på LEAN-, Kaizen- eller SCRUM-processer.

 

Fokus på processer

Indbygget i lagerstyringskonceptet ligger en række faste procedurer og ensartethed i forhold til bestilling og fakturering, som minimerer komplekse processer betydeligt.

 

Samtidig er selve driften af lageret lagt over på Saniståls bord, så virksomheden kan derved skære ned på tid, der før blev brugt på rekvirering, registrering, optælling, påpladslægning, ordreafgivelse, overvågning og oprydning.

 

Sanistål opbygger desuden løbende en masse brugbar statistik og data, som virksomheden med fordel kan inddrage i sine strategiske overvejelser.

Spar plads på lageret – og spar tid på at finde varerne

Med det leverandørstyrede lager (VMI) opnår virksomheden det fulde overblik over forbrug og lagerbeholdning på C-varelageret og kan derved reducere virksomhedens spild.

Baseret på vores erfaring oplever alle virksomheder, som overgår til EasySupply, at de kan reducere deres forbrugsvarelager markant. Det giver samtidig et mere overskueligt lager, hvor medarbejderne hurtigere finder, hvad de skal bruge.

 

 

Hvad dine medarbejdere fremover skal håndtere:

 • Godkendelse af faktura
 • Betaling

 

Hvad Sanistål og EasySupply håndterer:

 • Registrering
 • Påpladslægning
 • Ordreafgivelse
 • Kontrol ved varemodtagelse
 • Fordeling af varer
 • Restordrer
 • Optælling af varer
 • Statistik til status
 • Overvågning af lagerbinding

 

Læs flere artikler og kundecases om EasySupply her >>