Fordele ved Kanban lagerstyring med EasySupply

Med EasySupply automatiserer du bestillingen af alle virksomhedens C-varer.

 

Automatiseringen frigiver store ressourcer og fjerner besvær på en indkøbspost, der traditionelt udgør en meget lille del af budgettet, men en meget stor post i tidsforbruget på grund af et stort antal, forskellige varenumre.

 

Lagerstyringskonceptet EasySupply er fuldt integreret i Saniståls webbutik og logistik, så du og dine medarbejderes tid kan bruges på mere værdiskabende aktiviteter, såsom indkøb af jeres kerneprodukter.

 

I fastsætter selv den faste genbestillingsmængde, så varelageret altid passer til produktionen. Sanistål følger udviklingen på jeres forbrugsvarer, og med datagrundlaget giver vi jer et mere nøjagtigt overblik over døde varer og varer med lav forbrugsfrekvens, så sortimentet kan optimeres og I kan nedbringe ukurans.

Bedre overblik og point-of-use reducerer tidsforbrug

En sidegevinst ved lagerstyringskonceptet er, at du indledningsvist får ryddet ud i C-varelagerets ophobede mængder af irrelevante varer, der blot optager plads. Det er de varer, som enten har en meget lav forbrugsfrekvens eller er decideret døde.

I stedet får medarbejderne et varelager, som bliver systematisk opbygget og kontinuerligt vedligeholdt. Når medarbejderne scanner stregkoden på kanban-kortene i bunden af hver kasse, vil lageret altid indeholde de nødvendige hjælpemidler. Samtidig sikrer lagerets logiske opbygning, at medarbejderne hurtigt finder, hvad de skal bruge.

C-varelageret eller -lagrene opstilles så tæt på de relevante arbejdsstationer, som det er muligt. Med et knap så dansk udtryk hedder det point-of-use og betyder i praksis, at medarbejderne optimerer deres tid, fordi der er kortere afstand til og fra lageret. Det øger produktiviteten, når medarbejderne oplever mindre spildtid og besvær.

 

 

Vi fylder op

Når en vare skal fyldes op, kommer Saniståls merchandiser forbi og klarer opgaven. Mange steder opfatter medarbejderne ham (eller hende) næsten på lige fod med kollegaerne, fordi merchandiserne får deres faste gang i virksomheden.

 

Foruden påpladslægning håndterer merchandiseren en lang række tidsbesparende opgaver:

  • Registrering
  • Ordreafgivelse
  • Kontrol ved varemodtagelse
  • Fordeling af varer
  • Restordrer
  • Optælling af varer
  • Statistik til status
  • Overvågning af lagerbinding

Vores merchandisere skaber værdi for dig. Læs mere her >>