Detektivarbejde og Storm P-løsning løste udfordring med fedtudskiller ved fredet kro

Sanistål har leveret en 15 liters fedtudskiller til den kongeligt privilegerede kro, Svostrup Kro ved Silkeborg. Det er der som sådan ikke noget odiøst i – alligevel knytter der sig en speciel historie til opgaven, der viste sig at have mange forhindringer undervejs.

Helt ned til bredden af den idylliske Gudenå finder man hyggelige Svostrup Kro. Her kommer mange madglade gæster jævnligt forbi, og den livlige aktivitet i køkkenet betyder naturligt nok, at fedt fra madlavningen bliver skyllet ud i håndvasken.

Kroen havde derfor en fedtudskiller, så miljøet blev respekteret og loven overholdt, men den var blevet slidt og i øvrigt underdimensioneret. En ny måtte til, havde kommunen pålagt kroen, og her starter udfordringerne, fordi:

  • Fedtudskilleren lå under grundvandsspejlet
  • Få meter fra fedtudskillerens placering lå den fredede kro på den ene side og Gudenåen på den anden
  • Adgangsvejen til fedtudskillerens placering gik gennem kroens flotte have, og store gravemaskiner ville ødelægge for meget, så det var reelt kun muligt at bruge mindre maskiner.

De tilgængelige fedtudskillere, som var beregnet til højt grundvand, var meget tunge og kunne ikke håndteres med mindre maskiner, det ville i stedet kræve en stor og dyr kran. Samtidig betød det, at der skulle støbes en betonplade for at sikre, at grundvandstrykket ikke fik den nye fedtudskiller til at lette. Denne manøvre ville i sig selv kræve, at et sugespidsanlæg midlertidigt skulle sænke grundvandet – noget der ville være farligt for kroens bygning, der lå lige ved siden af.

Med Sanistål på detektivarbejde
Opgaven krævede med andre ord noget hittepåsomhed, og det havde hovedentreprenør Mads Hansen fra EM Kloak & Anlæg samt underentreprenør og kollega fra Aut. Kloakmester Claus Sørensen, bygningsstruktør Martin Sørensen.

”Vi skulle finde en løsning, der var godkendt, var økonomisk rentabel og kunne udføres med mindre kranbiler og maskiner, så det ikke gik ud over kroen og Gudenåen. Så vi blev nødt til at tænke ud af boksen,” forklarer Martin Sørensen om løsningen, der endte med at blive nedgravede betonringe, hvori man kunne sænke fedtudskilleren ned og surre den fast til ringene.

Det krævede dog stadig en udskiller i et let materiale med små mål, som kunne passe ned i betonringene, og som samtidig var godkendt til at stå under vand. Mads og Martin tog fat i Sanistål, og så gik jagten ind, for der lå ikke noget på lagerhylderne, der kunne honorere de særlige krav.

I Frankrig lykkedes det at opspore en plastmodel, der akkurat passede, og da tanken blev sænket ned i betonringsløsningen, var der ikke mange centimeter til hver side at gøre godt med. Påfundet virkede dog, så kroen kunne få en ny fedtudskiller hurtigere og billigere, end med en gængs løsning.

 

Find vores VA-sortiment her>>

Dato: 21. september 2018
Emne: VA

Andre artikler