Fælles fodslag i sikringsbranchen

Carl F - en del af Sanistål - deltager som en af de første, når SikkerhedsBranchen nu styrker sit fokus på mekanisk sikring ved også at samarbejde med Låsesmede Foreningen om at varetage deres interesser.

Brancheforeningen for sikkerhed og sikring i Danmark, SikkerhedsBranchen, bliver nu tilført masser af ekspertise om låse og mekanisk sikring. Det sker efter, at SikkerhedsBranchen har indgået en samarbejdsaftale med Låsesmede Foreningen om også at varetage deres interesser og styrke deres position politisk og over for myndighederne. 

En af initiativtagerne til det styrkede samarbejde er Carl F Sikring, som bl.a. støtter økonomisk op omkring samarbejdet.

”Sikkerhedsbranchen kommer til at stå langt stærkere nu, hvor der er fælles fodslag, og der er også behov for et øget fokus på mekanisk sikring, når der for eksempel skal forhandles med politikere og myndigheder,” siger Peter Brems-Eskildsen, der er salgschef i Carl F – en del af Sanistål.

 

Vil arbejde for krav til sikring

I dag bliver der fx ikke stillet krav til sikring af boliger i Bygningsreglementet, hvilket stort set hele sikkerhedsbranchen ønsker, og i arbejdet for dette står sikkerhedsbranchen stærkere nu, hvor alle står sammen.

”Der er eksempler fra udlandet på, at krav om sikring af nybyggeri nedbringer antallet af indbrud.

Som det er i øjeblikket, er der ingen krav til sikring af private hjem i Danmark, mens Bygningsreglementet jo stiller krav om alt muligt andet. Derfor håber vi, at samarbejdet mellem SikkerhedsBranchen og Låsesmede Foreningen kan være med til at ændre reglerne gennem et stærkere politisk pres,” siger Peter Brems-Eskildsen.

Samtidig er målet med samarbejdet at øge folks bevidsthed om, at det gavner at bruge professionelle fagfolk og produkter og løsninger af høj kvalitet, hvis man vil skabe fremragende sikring og dermed tryghed.

Låsesmede Foreningen har bl.a. fået sæde i SikkerhedsBranchens udvalg for mekanisk sikring, og så er der blevet oprettet et nyt låseudvalg, hvor foreningen også sidder med. For at gøre aftalen muligt har Carl F støttet aftalen økonomisk og er blevet udviklingspartner til Låsesmede Foreningen.

Andre artikler

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept. Klik her, hvis du vil vide mere om vores cookies.