Sanistål har fokus på CSR

Samfundsansvar er en naturlig del af Saniståls dna. I 2017 blev Sanistål præmieret for sin CSR-indsats for arbejdet med aktivering af udsatte borgere og flygtninge.

I Sanistål er social ansvarlighed en integreret del af forretningsstrategien og har et naturligt fokus i hele organisationen. Således blev Sanistål før jul hædret med Billund Kommunes virksomhedspris ’Rødder og Vinger’ for integrationsindsatsen på Centrallageret i Billund.

Her har Sanistål deltaget i samarbejdet ’Sammen om Integration’ og taget 12 syriske flygtninge i virksomhedspraktik. De fleste er allerede fastansat og flere tilsvarende forløb er på vej.

Integrationsprojektet i Billund er helt i tråd med målsætningen om at være en lokal ansvarlig virksomhed og inkluderer ikke blot flygtninge, men også ledige og andre udsatte borgere.


Således er det en decideret målsætning, at mindst tre procent af de ansatte skal udgøres af mennesker med nedsat arbejdsevne.

Medarbejdertrivsel og sikkerhed i højsædet

Medarbejderne er Saniståls vigtigste aktiv, og indsatsen for deres trivsel og uddannelse har derfor høj prioritet. Medarbejderne har f.eks. adgang til en særlig trivsels-hotline. Trods travlhed og et øget pres på medarbejderne, som følge af skift til et nyt it system, viser den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse en overordnet tilfredshed på 92%, hvilket endda overgår tilfredsheden for 2016. Medarbejdernes sikkerhed er også i højsædet, hvilket understøttes af vores målrettede indsatser inden for arbejdsmiljø. Her kvitterede Arbejdstilsynet da også med 100% grønne smileys ved besøg i vores butikker i 2017 og Kronesmileys på vores to lagerenheder som bevis for den ekstraordinære indsats på arbejdsmiljøområdet.

Krav til leverandører og miljø

Saniståls CSR-indsats er også rettet mod vores mange leverandører, hvor det samfundsmæssige ansvar er en vigtig del af aftalegrundlaget. Saniståls Code of Conduct er med til at understøtte, at produktionen af varerne lever op til de miljømæssige krav og er foretaget uden bestikkelse, korruption eller brud på menneskerettighederne.

Selv om Sanistål som grossistvirksomhed ikke er specielt CO2-intensiv, er der alligevel et stort fokus på at reducere CO2-udledningen både hos de eksterne distributionsleverandører som i egne rækker. Samlet set er det lykkedes os at reducere CO2-udledningen fra egne faciliteter med 264 ton siden 2013. I første halvår 2018 vil der desuden blive udskiftet 2000 lamper på Centrallageret i Billund til LED-belysning.

Læs den seneste CSR rapport her

Andre artikler

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept. Klik her, hvis du vil vide mere om vores cookies.