I Sanistål tager vi ansvar

Sanistål har i 2018 opnået god fremdrift på CSR-målene. Færre arbejdsulykker, fokus på god forretningsskik samt en betydelig reduktion i CO2-udledningen bringer os til en mere bæredygtig fremtid.

Betydningen af CSR er blevet mere og mere tydelig de seneste år. Vi oplever en øget interesse for, hvordan vi driver forretning, og de ikke-finansielle oplysninger bliver mere og mere efterspurgte. I Sanistål handler CSR ikke om, at indsatserne skal se godt ud på papiret. Det handler om at agere ansvarligt i hverdagen, og det handler om mennesker og etik.


Vi tager ansvar for de ansattes sikkerhed og udvikling
Sanistål ser et godt og sikkert arbejdsmiljø som en af forudsætningerne for at drive virksomhed og har som en naturlig del af vores vision, at ”Medarbejderne skal opfatte Sanistål som en attraktiv, ansvarlig, udviklende og sikker arbejdsplads”. Vi arbejder proaktivt med at forebygge arbejdsmiljø-problemer, for eksempel ved at sætte fokus på korrekte løft for vores ansatte på lagrene. Også det psykiske arbejdsmiljø er på dagsordenen, hvor medarbejderne kan gøre brug af vores trivsels-hotline og i fremtiden det interne SaniCare team, der skal støtte ledere og medarbejdere i arbejdet med trivsel, arbejdsglæde og forebyggelse af stress.


I 2018 har vi opnået flotte resultater på vores vej mod den ambitiøse målsætning om nul arbejdsulykker. Antallet af ulykker er faldet til 10 i 2018 mod 23 i 2017. Vi er stolte af faldet i arbejdsulykker, hvilket bekræfter at den dedikerede indsats, vi sammen gør for at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen, giver synlige resultater.

I flere af de brancher, som Sanistål samarbejder med, er der mangel på arbejdskraft, og problemet vil ikke blive mindre i de kommende år. Som virksomhed har vi et samfundsansvar for at være med til at uddanne de unge, der skal forme verden fremover. Derfor er der i Sanistål fokus på at sikre fremtidens arbejdskraft til vores branche, blandt andet ved at øge antallet af elever, hvor vi langt overstiger de målsætninger om praktikpladser, som Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået.

 

Vi reducerer miljøbelastningen
I Sanistål går miljø- og klimahensyn hånd i hånd med at drive en økonomisk profitabel forretning. Vi har fokus på at mindske vores miljø- og klimamæssige aftryk. I 2013 fremsatte vi for første gang vores målsætninger for at reducere vores CO2-udledning fra driften, og vi har løbende løftet vores ambitionsniveau og arbejder med nye initiativer, der kan bidrage til at vi bliver mere bæredygtige og klimavenlige. Senest har vi i 2018 sat yderligere initiativer i gang for at øge mængden af genanvendt affald, ligesom vi løbende foretager optimeringsberegninger af emballering af varer til distribution fra vores lagre, så vi minimerer affaldsmængderne hos vores kunder.


Fokus på leverandøransvarlighed
I Sanistål stiller vi også krav om ansvarlighed til vores leverandører. Vi ønsker kun at indgå aftaler med leverandører, der arbejder ud fra samme etiske retningslinjer som os. For at sikre, at vores samarbejdspartnere efterlever god forretningsskik, arbejder vi kontinuerligt på at få leverandørerne til at underskrive og efterleve vores Code of Conduct. Saniståls Code of Conduct er baseret på de ti principper i UN Global Compact og indeholder retningslinjer inden for: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima samt anti-korruption.

Du kan læse meget mere om vores CSR indsatser i den netop offentliggjorte rapport her

Andre artikler

Affaldssortering gør en kæmpe forskel

Det var et ønske om at gøre noget godt for miljøet, som fik Billund Centrallager til i højere grad at sortere sit affald og sende det til genanvendelse fremfor fx deponi. Og det gav hurtigt rigtig gode resultater. I dag bliver 89% af affaldet fra centrallageret sendt til genanvendelse, og mængden af affald til deponi er faldet markant til blot 600 kg i 2019. ”Vi har gjort en kæmpe indsats for at oplyse medarbejderne om, hvordan de skal sortere affaldet, og samtidig har vi gjort det nemt for dem at gøre det i praksis. Vi har virkelig rykket os, men det stopper ikke her, for vi vil gerne være endnu bedre til at genanvende affald,” siger Robert Kjærgaard, teamleder på Billund Centrallager.  
Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept. Klik her, hvis du vil vide mere om vores cookies.