Virker det uoverskueligt at få styr på hele lagerbeholdningen af dine c-varer og i det hele taget få optimeret lageret bedst muligt, så fat mod. Sanistål hjælper dig med denne overskuelige guide i fem trin til effektiv lageroptimering.

Oprydning: Afskaf produkter, som ikke anvendes eller er udgået

Erfaringsmæssigt anvendes 20-30% af lagerbeholdningen højest sandsynligt ikke og tager derfor bare plads på lageret. Varer, som ikke er brugt indenfor 12 måneder, bliver ofte aldrig anvendt igen.

Tag tyren ved hornene og lav en koordineret oprydningsindsats, så du både sparer plads, og på sigt også tid, når du kun har relevante C-varer på lageret.

 

Justér lagermængde og sortiment efter behov

Selv om du rydder ud i de varer, du aldrig bruger, vil der stadig være større eller mindre forskel i forbruget af de resterende C-artikler, som dit lager nu indeholder. Her er et godt råd at sortere produkterne i kategorier. Eksempelvis kan de deles i tre bunker, som afspejler frekvensen af forbruget:

  • Kategori 1 (lav) består af varer, som bruges sjældent
  • Kategori 2 (middel) består af varer, som bruges månedligt
  • Kategori 3 (høj) består af varer, som bruges ugentligt eller dagligt

Skab gennemsigtighed

Skab yderligere gennemsigtighed på lageret ved at placere aktuelle produkter systematisk på hylder, reoler og skabe. Det giver måske sig selv, men i dagligdagens travlhed kan lagerhåndteringen ende med at blive styret af dårlige vaner og kortsigtede løsninger, som i sidste ende, kan sende dig tilbage til udgangspunktet – et uoverskueligt lager.

Placér produktgrupper efter størrelse og varens hyppighed. Faste produktlokationer kan fx markeres med labels eller farvekoder, hvilket skaber et godt overblik for vare ind- og udlevering. Du er nu heller ikke længere afhængig af ’stedkendte’ lageransvarlige. Orden ligger netop i at få opbygget systematikken.

 

Strategisk placering

Der går nemt meget tid med at gå til og fra lageret, hvis ikke det er tilgængeligt, hvor man faktisk udfører sine opgaver. Placér derfor hylder, reoler og skabe strategisk på lageret eller uden for lageret for at minimere transport og tidsspilde for dig selv og dine kolleger. Alt efter omstændighederne kan du lave flere men målrettede decentrale lagerbeholdninger, placeret hvor varerne er mest relevante.

Medarbejderne sparer tid, når varerne er tilgængelige, og din virksomhed opnår øget produktivitet og bedre serviceniveau uden det løbende koster ekstra arbejde. På engelsk taler man om at reducere walk & wait-time og om at optimere ved at placere varerne efter princippet om point-of-use.

 

Automatisér indkøbsprocesserne

I stil med at skabe gode vaner gennem systematik, så kan du opnå både overblik og gennemsigtighed over dit flow ved at automatisere indkøbsprocesserne. Det gælder såvel de interne som de eksterne processer.

Internt:

  • Standardisér dine indkøbsprocesser. Findes der ikke software eller digitale værktøjer til dette, så standardisér arbejdsgangene mest muligt
  • Minimér indkøb. Dette sker naturligt som følge af, at du får bedre overblik over din lagerbeholdning og dit forbrug og flow. Du undgår at skulle købe ekstra ind ”for en sikkerheds skyld”, fordi du nu har overblik over din interne efterspørgsel og udbud

Eksternt:

  • Samarbejd med få, effektive leverandører, som har et større sortiment og samtidig har stor viden og erfaring og dermed kan hjælpe med de interne og eksterne processer.

Vil du vide mere om, hvordan du kan optimere din lagerstyring?

Hvis du ønsker at strømline dit lager endnu mere, så kan Saniståls lagerstyringsløsninger hjælpe dig til at automatisere dit lager, så du undgår tunge indkøbsprocesser og samtidig minimerer dine lagerbindinger.

Få mere at vide om Saniståls lagerstyringsløsninger her:


Kontakt os gerne

Vi er altid klar til at tage en snak med dig om hvilke løsninger der passer bedst til dine behov.

Vores Koncept konsulent Anders, som er ekspert i skræddersyede lagerstyringsløsninger, sidder klar til at tage en snak med dig på mail og tlf nr. 2077 6394

Dato: 24. oktober 2019
Emne: EasySupply

Andre artikler