Affaldssortering gør en kæmpe forskel

Saniståls centrallager har de seneste år haft fokus på genanvendelse af affald, hvilket har været en kæmpe succes. I dag bliver 89% af centrallagerets affald genanvendt, og det slutter ikke her.

Det var et ønske om at gøre noget godt for miljøet, som fik Billund Centrallager til i højere grad at sortere sit affald og sende det til genanvendelse fremfor fx deponi. Og det gav hurtigt rigtig gode resultater. I dag bliver 89% af affaldet fra centrallageret sendt til genanvendelse, og mængden af affald til deponi er faldet markant til blot 600 kg i 2019.

”Vi har gjort en kæmpe indsats for at oplyse medarbejderne om, hvordan de skal sortere affaldet, og samtidig har vi gjort det nemt for dem at gøre det i praksis. Vi har virkelig rykket os, men det stopper ikke her, for vi vil gerne være endnu bedre til at genanvende affald,” siger Robert Kjærgaard, teamleder på Billund Centrallager.

 

Engagerede medarbejdere
I indsatsen for at øge genanvendelsen af affaldet involverede centrallageret sin samarbejdspartner inden for affalds- og ressourceindustrien og en gruppe af lagerets fleksjobbere, som fik affaldssortering som deres særlige ansvarsområde.

”Affaldsvirksomheden har givet os gode råd til, hvordan vi kan sortere og genanvende mere af affaldet. Samtidig er lagerets fleksjobbere virkelig engagerede – de vejleder kollegerne i affaldssortering, laver skiltning til vores affaldsspande og containere og følger op på, om sorteringen foregår rigtigt,” siger Jannik Pilgaard Kristensen, teknisk chef på centrallageret.

Alle nye medarbejdere bliver også sat ind i centrallagerets affaldssortering, og generelt er der et stort fokus på, hvor der kan ske forbedringer – fx bliver madaffald nu sorteret fra i kantinen.

 
”Målet er, at vi har så lidt brandbart affald som muligt. Sorteringen af madaffald har fx bidraget til, at vores affald til dagrenovation er faldet fra 16.000 kg i 2017 til 2.800 kg i 2019,” siger Jannik Pilgaard Kristensen.


Erfaringer bredes ud

Generelt er affaldssortering et fokusområde i hele Sanistål, som samlet set sender 76% af sit affald til genanvendelse i dag og har et mål om at øge den andel til 80% ved udgangen af 2022.

”Vi er meget dedikerede omkring vores miljøindsats, og bl.a. affaldssortering er et område, hvor vi kan gøre en forskel. Nu vil vi bruge de gode erfaringer fra centrallageret i resten af organisationen, hvor vi i første omgang især har fokus på affaldssortering i vores butikker,” fortæller HR-konsulent Gitte Østergaard Futtrup.

 

Dato: 28. februar 2020
Emne: CSR, Affaldssortering, Verdensmål

Andre artikler