På vej mod nye CSR-mål

I Sanistål er CSR-indsatserne en integreret del af vores virksomhed. Når vi værner om vores miljø og klima samt vægter sociale- og ikke mindst medarbejderforhold højt har det rod i vores DNA ligesom, at FN’s Verdensmål er en naturlig og integreret del af vores CSR-tilgang.

Det ligger solidt forankret i vores kultur at agere ansvarligt over for vores omverden. Gennem kommunikation og samarbejde med vores interessenter skaber vi bæredygtige CSR-resultater. For os er det sund fornuft, som både giver menneskelig og forretningsmæssig værdi.

 

Energirigtige investeringer bærer frugt 
Fra alle Saniståls forretningsaktiviteter fokuserer vi på at reducere det miljø- og klimamæssige aftryk. Vi tilbyder vores kunder koncepter og digitale løsninger, som kan bidrage til mindre CO2-udledning. Med de rette værktøjer fra Sanistål styrer kunderne deres vareforbrug nøjagtigt på forbrugsstedet og reducerer dermed spild, brændstof og emballage. Denne automatisering reducerer vores kunders interne processer med 20-40%.

Vi igangsætter også målrettede initiativer, der skal reducere miljøpåvirkningen fra vores drift. På vores centrallager i Billund har de dedikerede CSR-indsatser for miljø og klima båret frugt og medført besparelser på energi og naturressourcer samtidig med besparelser på omkostninger. Med udskiftning af lyskilder, omlægning af varmeforsyning og et stort fokus på affaldssortering er vi langt over vores interne målsætninger. Siden 2016 har vi reduceret CO2-udledningen med 32%, ligesom 89% af affaldet fra lageret nu sendes til genanvendelse. 

 

Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel, sikkerhed og udvikling 
Den vigtigste og mest grundlæggende værdi i Sanistål er trivsel. Derfor har vi fokus på medarbejdernes fysiske og psykiske velbefindende, for uden deres engagement og kompetencer vil det ikke være muligt at udvikle vores forretning. 

En dedikeret indsats gennem 10 år på det fysiske arbejdsmiljø har betydet, at arbejdsulykker er faldet med 90%. Det er tids- og ressourcekrævende at arbejde med adfærds- og kulturændringer, og vi er derfor stolte over, at den langvarige indsats har forbedret arbejdsmiljøet og skabt sikkerhed på jobbet. Resultaterne har yderligere medført, at Sanistål er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien arbejdsulykker.

Vi stiller krav om ansvarlighed
Saniståls leverandører skal leve op til de samme strenge krav, som vi stiller til os selv. Derfor udfører vi løbende en risikobaseret vurdering af vores leverandører omkring overholdelse af vores Code of Conduct, som er baseret på de ti principper i UN Global Compact. Vi beder dem skriftligt garantere, at de overholder disse principper. De mange forskelligartede kulturelle og samfundsmæssige forhold hos vores internationale samarbejdspartnere stiller krav til vores indsatser. En åben kommunikation er derfor nødvendig, så vi sammen løser de udfordringer, vi kan stå overfor.

Læs meget mere om CSR-indsatserne i vores rapport, hvor du også får et overblik i vores factbook med ESG-nøgletal. Se CSR-rapporten her.

Dato: 30. juli 2020
Emne: CSR

Andre artikler