Foto: Preben Hjort

BØRN PÅ FLUGT HAR BRUG FOR HJÆLP

Sanistål støtter igen i år Danmarks Indsamling med 50.000 kr. med ønsket om at hjælpe børn på flugt

”Vi vil hinanden det bedste, vi hjælpes ad med stort og småt, løfter og strækker os for hinanden. Ikke af pligt, men af et godt hjerte”.

Sådan lyder Danmarks Indsamlings beskrivelse af danskerne. En beskrivelse, der går fint i tråd med Saniståls værdier og tankegang. Vi tror på, at den menneskelige faktor gør forskellen, og blandt andet derfor arbejder vi aktivt med fire af de i alt 17 verdensmål. Herunder verdensmål nr. 3: ”Trivsel og Sundhed” og nr. 4 ”Kvalitetsuddannelse”, som også er nogle af de verdensmål projekterne fra Danmarks Indsamling 2020 bidrager til at opnå.  

Hjælpen fra Danmarks Indsamling går i år til børn på flugt, og der er mere end nogensinde brug for, at vi rækker ud. FN estimerer, at over 35 millioner børn lige nu er tvunget på flugt fra deres hjem på grund af klimaforandringer, krig og forfølgelse. Med 12 projekter i 12 lande på tværs af tre kontinenter skaber Danmarks Indsamling håb og giver børnene uddannelse, beskyttelse og lægehjælp.

Hver en krone tæller. Fordi et liv på flugt er ikke for børn. Fordi alle børn fortjener en tryg barndom, uanset hvor i verden, de er født. Og derfor støtter Sanistål igen i år det gode formål.

Følg med, når hele Danmark samler ind til børn på flugt lørdag den 1. februar kl. 19 på DR1.

Du kan også give dit eget bidrag eller læse mere om indsamlingen her.

Andre artikler

Affaldssortering gør en kæmpe forskel

Det var et ønske om at gøre noget godt for miljøet, som fik Billund Centrallager til i højere grad at sortere sit affald og sende det til genanvendelse fremfor fx deponi. Og det gav hurtigt rigtig gode resultater. I dag bliver 89% af affaldet fra centrallageret sendt til genanvendelse, og mængden af affald til deponi er faldet markant til blot 600 kg i 2019. ”Vi har gjort en kæmpe indsats for at oplyse medarbejderne om, hvordan de skal sortere affaldet, og samtidig har vi gjort det nemt for dem at gøre det i praksis. Vi har virkelig rykket os, men det stopper ikke her, for vi vil gerne være endnu bedre til at genanvende affald,” siger Robert Kjærgaard, teamleder på Billund Centrallager.  
Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept. Klik her, hvis du vil vide mere om vores cookies.