Endnu en førsteplads til Saniståls CSR-rapport

Sanistål indtager for andet år i træk førstepladsen blandt Small Cap virksomhederne i Økonomisk Ugebrevs årlige rating af CSR-rapporteringen i Danmarks børsnoterede selskaber.

I gruppen af Small Cap virksomheder, som er de mindre børsnoterede selskaber, opnår Sanistål for andet år i træk en meget flot 1. plads for kvaliteten af sin CSR-rapport, og i den samlede Top 100 Rating af CSR Rapporteringen i Danmarks 100 største børsnoterede selskaber opnår Sanistål en 24. plads.

”At vi er helt oppe på en 24. plads i den samlede top 100 rating er flot for en Small Cap virksomhed som Sanistål, for det er ofte de helt store børsnoterede virksomheder, der bruger mange ressourcer på at levere CSR-information til markedet. Men trods vores størrelse, har vi et stort fokus på CSR. Det ligger dybt forankret i os at tage ansvar for vores omverden, og så er det naturligvis rart at blive anerkendt for det,” siger HR-konsulent i Sanistål, Gitte Østergaard Futtrup, der har skrevet CSR-rapporten.

Fokus på tre områder
Sanistål har inddelt sin CSR-indsats i tre hovedområder: miljø & klima, medarbejdere og leverandører.

I Sanistål er der ikke blot fokus på at reducere eget miljø- og klimamæssige aftryk, men Sanistål rækker også videre ud i værdikæden. Sanistål tilbyder sine kunder digitale løsninger, som bidrager til mindre CO2-udledning, og internt i virksomheden er der opnået besparelser på energi- og naturressourcer ved fx udskiftning af lyskilder, omlægning af varmeforsyning og et stort fokus på affaldssortering.

”Men den vigtigste og mest grundlæggende værdi i Sanistål er medarbejdernes trivsel, for uden medarbejdernes engagement og kompetencer vil vi ikke kunne udvikle forretningen. Vi gør fx en stor indsats for at opkvalificere medarbejderne med uddannelse, og derudover har det førsteprioritet at undgå arbejdsulykker,” siger Gitte Østergaard Futtrup.

Det er bl.a. lykkedes at reducere antallet af arbejdsulykker med 90 pct. på ti år.

Derudover skal Saniståls leverandører leve op til de samme strenge krav, som virksomheden stiller sig selv. De skal underskrive Saniståls Code of Conduct, der bl.a. er baseret på de ti principper i UN Global Compact om samfundsansvar og bæredygtighed.

Økonomisk Ugebrevs årlige Top 100 Rating af CSR-rapportering er den mest omfattende vurdering af danske børsnoterede selskabers CSR-rapportering. Virksomhederne bliver bl.a. målt på, om de har udpeget sine vigtigste stakeholders i forhold til samfundsansvar, om det er klart og tydeligt oplyst, hvor ansvaret for CSR-området er placeret, og om rapporten har integreret et eller flere af FN’s verdensmål.

Dato: 14. september 2020
Emne: CSR, Miljø og Klima

Andre artikler