Fagkurser

                            Woody RTB stokeranlæg

Saniståls Energi og Klima-kompetencecenter sætter fokus på RTB stokeranlæg.

Målgruppe
VVS-firmaer der arbejder med salg, installation og service af stokeranlæg

Deltagerkrav
VVS-installatør eller -montør

Kursusindhold
- Gennemgang af RTB
- Anlægsopbygninger
- Indstillingsparametre
- Driftsfejl og udbedring af disse
- Salgsprocessen
- Service efter salg - Stoker Cloud
- Certificering

Tid og sted
Næste kursus bliver oprettet, når der er nok tilmeldinger til et hold.

Deltagerantal
10

Tilmelding
Tilmelding skal ske til din kontaktperson ved Sanistål. Kontaktpersonen informerer Energi og Klima-teamet.

HUSK ved tilmelding at oplyse hvem der er kundeansvarlig, kundens navn, firmanavn og -adresse, CVR nr, tlf. nr. og mailadresse.

Pris
Kr. 3.100,- pr. forhandler/installatør med CVR nummer. Prisen modsvarer værdien af en RTB reservedelskuffert, som er inkluderet i kursusprisen. Kufferten udleveres på kursusdagen.

Undervisere
NBE Produktion A/S