Klima

Hvad er et ventilationsanlæg
Et ventilationsanlæg bidrager væsentligt til et sundt indeklima med høj komfort, uden trækgener og med stor besparelse på varmeregningen. Samtidig med at fugten fjernes, tilføres der også frisk luft og risikoen for råd og svamp minimeres. Især nyere boliger, som er godt isolerede og meget tætte, kan drage stor nytte af et ventilationsanlæg fordi luften, som ofte indeholder fugt, partikler og mikroorganismer, ikke bliver ventileret nok i de tætte boliger.

Regler og lovgivning
I forbindelse med etablering af et ventilationsanlæg, er der en række lovkrav, som skal opfyldes. I Bygningsreglementet 2010 (BR10), blev en lang række af disse krav ændret og skærpet i forhold til 2008 reglementet.
For ventilationsanlæg med konstant eller variabel luftydelse og varmegenvinding, der forsyner en bolig, må elforbruget til lufttransport ikke overstige 1000 J/m³ for driftsformen med maksimalt tryktab. Anlægget skal forsynes via forbindelse, så elforbruget kan måles.
Ventilationsanlæg til forsyning af én bolig skal udføres med varmegenvinding med en temperaturvirkningsgrad på mindst 80 pct. Ventilationsanlæg skal udføres, indreguleres og afleveres som anvist i DS 447, Norm for mekaniske ventilationsanlæg.

Som installatør skal du være opmærksom på om:
- Ventilationsaggregatet er korrekt dimensioneret ift.tryktab, SEL-værdi og
   temperaturvirkningsgrad
- Kanalsystemet er dimensioneret og udført som beregnet
- Kanalsystemet er tæt
- Evt. lydkrav er overholdt
- Anlægget er korrekt indreguleret og, at der forelægger en afleverings- og indreguleringsprotokol
- Dokumentationsmaterialet er i orden

Disse krav skal være opfyldt ved aflevering af anlægget og Sanistål hjælper gerne med vejledning.

Vores kompetente teknikere kender produkterne, kravene og den til enhver tid gældende lovgivning på området. De står altid klar til at hjælpe dig med at finde den rette løsning til dig og dine kunder.

Vejledning til den rigtige løsning
Vi laver gerne en beregning, så du og din kunde år har en idé om det årlige udbytte. Den vejledende beregning ledsages af en stykliste og pris, så I har et samlet overblik over projektet.

Hjælp til selvhjælp
Vi har udarbejdet et tjekskema, så du hurtigt kan afklare de væsentlige forhold hos kunden. Resten hjælper vi dig med. Vi kan også hjælpe med diagram over anlægsopbygning, ligesom vi kan sende en af vore dygtige eksterne teknikere "on site" for at hjælpe med programmering at rette konfiguration, så det hele virker 100 % fra første opstart.

Hent tjekskemaet her