Privatumo politika

 

Versija: 2018-05-30

 1. Su šia „Privatumo politika“, mes, UAB „Sanistal“, laikomės 2016 m. balandžio 27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, atsižvelgiant į asmeninių duomenų apdorojimą ir tokių duomenų laisvą judėjimą.
  Jūsų asmeninių duomenų valdytojas yra UAB „Sanistal“, įmonės kodas: 111802839, buveinės adresas: Raudondvario pl.129B, Kaunas, LT-47188, Lietuva, telefono numeris: +370 37 400 397, el. pašto adresas: info@sanistal.lt
  Ši „Privatumo politika“ taikoma visam asmeninių duomenų, kuriuos „Sanistal“ gauna iš įvairių šaltinių tam, kad suteiktų paslaugas mūsų klientams, apdorojimui. Šios politikos tikslas yra užtikrinti skaidrų jūsų asmeninių duomenų apdorojimą ir informuoti jus apie jūsų teises.
 2. Mes apdorojame tik tuos asmeninius duomenis, kurie būtini mūsų paslaugų teikimui jums:
  1. kurdami ir palaikydami vartotojų paskyras vartotojų savitarnos portale
  2. apdorodami pirkimo užsakymus
  3. pristatydami prekes
  4. suteikdami garantinio aptarnavimo paslaugas
  5. siųsdami naujienlaiškius ir suasmenintus pasiūlymus
  6. įgyvendindami verslo planavimą ir analizę
  7. priimdami darbuotojus ir valdydami personalą
  8. gerindami paslaugų kokybę
  9. kontroliuodami informacinių sistemų administravimą saugumo tikslais
  10. vykdydami vaizdo stebėjimą kompanijos patalpose saugumo tikslais
  11. organizuodami produktų mokymus ir išduodami sertifikatus
 3. Mes apdorojame jūsų asmeninius duomenis tik tuomet, kai turime legalų pagrindą tai daryti:
  1. Kai iš mūsų perkate prekes, mes sudarome pirkimo sutartį. Mes apdorojame jūsų asmeninius duomenis šios sutarties pagrindu, pristatome prekes ir vykdome savo garantinius įsipareigojimus. Naudojame gautus duomenis paslaugų paruošimui, kad suplanuotume ir vystytume savo verslą bei pagerintume klientų aptarnavimą.
  2. Mūsų svetainėje užregistruodami ir sukurdami savo paskyrą ar užpildydami formą pirkimo sutarties tikslais, jūs sutinkate dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo galimos sutarties tikslais.
  3. Norėdami užtikrinti jūsų ir mūsų darbuotojų saugumą bei sumažinti pavogtų prekių skaičių iš mūsų prekių pardavimo ir pasiėmimo vietų, mes sumontavome vaizdo stebėjimo kameras. Kai jūs lankotės  mūsų prekių pardavimo ar pasiėmimo vietose, jūs esate filmuojami. Įvykus nenumatytiems įvykiams, vagystei ar kitokiai kriminalinei veiklai, mes peržiūrime įrašytus vaizdo įrašus, kad apsaugotume teisinius nukentėjusių asmenų interesus.
  4. Norėdami užtikrinti jūsų ir mūsų duomenų saugumą informacinėse sistemose, mes apdorojame prisijungimo prie kompiuterių  tinklo metaduomenis. Kad apsaugotume teisinius abiejų šalių interesus..
  5. Mes siunčiame jums naujienlaiškius ir suasmenintus pasiūlymus, jei juos užsiprenumeravote ir davėte savo sutikimą gauti tokias paslaugas.
  6. Lankydamiesi ir dalyvaudami mūsų produktų mokymuose, jūs sutinkate dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo.
  7. Siųsdami mums savo CV, jūs sutinkate dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo. Kaip savo CV pateikėjas, jūs esate atsakingas už jo turinį ir įtrauktų duomenų kiekį.
  8. Kai būtinas apdorojimas tam, kad būtų įvykdyti legalūs mums taikomi įsipareigojimai.
  9. Kai įgaliotos valstybinės institucijos pateikia prašymą.
 4. Mes galime perduoti jūsų duomenis tokioms trečiosioms šalims, kad suteiktume jums savo paslaugas:
  1. pristatymo ir kurjerių paslaugų tiekėjams, kurie jums pristato prekes, įskaitant bet kokio tipo pašto paslaugas
  2. trečiosios šalies tiekėjams, kurie užtikrina mūsų informacinių sistemų veikimą
  3. garantinio aptarnavimo kompanijoms
  4. partneriams, dalyvaujantiems produkto mokymuose ir juos vykdantiems
  5. finansinių paslaugų tiekėjams, su kuriais jūs sudarote sutartį dėl prekių pirkimo išsimokėtinai
  6. įstatymų vykdomajai valdžiai pagal procedūras, nurodytas Latvijos Respublikos įstatymuose
  7. viešosioms institucijoms, jei galiojančiuose įstatymuose taikoma tokia pareiga
  8. trečiosios šalies skolų išieškojimo paslaugų įmonėms, jei yra susitarimas tarp šalių
 5. Jūsų asmeniniai duomenys nebus perduodami į trečiąsias pasaulio šalis.
 6. Jūsų asmeniniai duomenys, kuriuos pateikėte mums apdorojimui, yra saugomi ir apdorojami, vadovaujantis tokiais principais:
  1. Asmeniniai duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek būtina pirkimo sutarties įgyvendinimui, bet ne trumpiau nei laikotarpį, apibrėžtą įstatymais, reguliuojančiais mūsų veiklą.
  2. Asmeniniai duomenys, kurie apdorojami, remiantis jūsų sutikimu, yra apdorojami iki to momento, kol jūs atšaukiate savo sutikimą arba asmeninių duomenų apdorojimo tikslui sueina senaties terminas.
 7. Kaip savo asmeninių duomenų savininkas, jūs turite teisę:
  1. pasiekti savo asmeninius duomenis, kuriuos mes apie jus apdorojame
  2. atšaukti savo sutikimą dėl asmeninių duomenų apdorojimo, kurį suteikėte mums dėl vienos iš stuomenų apdorojimo priežasčių
  3. patikslinti savo asmeninius duomenis, jei pastebite, kad mūsų apdorojami jūsų asmeniniai duomenys yra netikslūs, nepilni, pasenę, klaidingi arba norite juos pakeisti
  4. reikalauti jūsų asmeninių duomenų pašalinimo ar, atitinkamai, apdorojimo apribojimo
  5. reikalauti jūsų asmeninių duomenų perdavimo
 8. Norėdami atšaukti sutikimą dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo, patikslinti, ištrinti ar perduoti savo asmeninius duomenis arba, atitinkamai, apriboti apdorojimą, informuokite mus:
  1. atsiųsdami mums elektroniniu parašu pasirašytą prašymą mūsų el. pašto adresu: info@sanistal.lt
 9. Turite galimybę pasiekti asmeninius duomenis, kuriuos mes apie jus apdorojame tam, kad palaikytume jūsų kliento savitarnos paskyrą jūsų vartotojo profilyje klientų savitarnos portale.
 10. Atšaukdami sutikimą dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo ar pateikdami prašymą pašalinti jūsų asmeninius duomenis, prašom atkreipti dėmesį, kad negalėsime nutraukti jūsų asmeninių duomenų apdorojimo, jei:
  1. jie yra būtini, vykdant įstatymus, reguliuojančius mūsų veiklą;
  2. duomenų apdorojimas vis dar būtinas dėl mūsų teisinių interesų;
  3. jūsų asmeninių duomenų apdorojimas yra būtinas tolesniam prekių pristatymui ar paslaugų suteikimui. Tokiu būdu, sutikimo dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo atšaukimas ar prašymas juos pašalinti gali anuliuoti mūsų sutartį.
 11. Jūs turite teisę perduoti savo asmeninius duomenis pagal BDAR 20 straipsnį:
  1. norint gauti jums rūpimus asmeninius duomenis, kuriuos mums pateikėte, struktūrizuota, įprastai naudojama ir kompiuteriu apdorojama forma
  2. norint pateikti mums prašymą perduoti jūsų asmeninius duomenis kitam valdytojui, kai tai techniškai įmanoma ir valdytojas, kuriam perduodami asmeniniai duomenys, nesudaro tam kliūčių
 12. Jei manote, kad jūsų teisės, susijusios su asmeninių duomenų apsauga, yra pažeistos, galite pateikti skundą institucijai, atsakingai už asmeninių duomenų apdorojimo priežiūrą: https://www.ada.lt/
 13. Jūs galite nurodyti kitą asmenį, kuris gaus jūsų nupirktas prekes, tik tuo atveju, jei šis asmuo davė jums savo sutikimą. Pateikdami mums informaciją apie trečiąsias šalis, kurios gaus jūsų prekes, jūs patvirtinate, kad šis asmuo davė jums savo sutikimą perduoti, naudoti ir apdoroti jo duomenis.
 14. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume savo tinklalapio ir klientų savitarnos portalo naudojimą. Slapukai padeda mums pritaikyti mūsų tinklalapį prie vartotojų poreikių ir interesų. Slapukai yra mažos tekstinės bylos, kurios siunčiamos į jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, kai lankotės mūsų tinklalapyje, ir kurias tinklalapis išsaugo jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai jūs atsidarote tinklalapį. Išsamiau apie tai, kaip mes naudojame slapukus savo tinklalapiuose, sužinosite ČIA.
 15. Mes pasiliekame teisę keisti šį dokumentą bet kuriuo metu. Prašome periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir patikrinti, ar nėra pakeitimų. Jūs galite lengvai tai atlikti, patikrindami datą puslapio apačioje. Toliau naudodami tinklalapį ar jame lankydamiesi, jūs sutinkate su šiais pakeitimais.