Industriālās pašapkalpošanās iekārtas StockMASTER

 

„Sanistal” piedāvā pašapkalpošanās iekārtas StockMASTER, kas ļauj ražotājiem ietaupīt vismaz 20% no nolietojamo materiālu izmaksām.

Nozīmīgākais izaicinājums jebkuram ražotājam ir ne tikai jaunu tirgus apguve, bet arī izmaksu samazinājumus, lai nodrošinātu konkurētspēju. ASV un Eiropā ražošanas uzņēmumi plaši izmanto pašapkalpošanās iekārtas, lai ietaupītu izmaksas.

„Sanistal” Grupas uzņēmumi Eiropā piedāvā StockMASTER, kas piemērots tiem ražotājiem, kuriem svarīgi samazināt ražošanas izmaksas. Klientu pieredze liecina, ka ar StockMASTER ir iespējams samazināt inventāra un izejmateriālu patēriņu par vismaz 20%.

StockMASTER iekārtas var pielāgot ikviena ražotāja vajadzībām, veicot programmas uzstādījumus, nosakot preču daudzumus un ievietojot tajā tikai nepieciešamākos produktus:

  • Personīgās drošības preces;
  • Rokas instrumentus;
  • Elektroinstrumentu piederumus;
  • Metināšanas piederumus;
  • Smilšpapīru/slīpējamos materiālus;
  • Ķīmiskos/ izsmidzināmos produktus;
  • Frēzēšanas un urbšanas nolietojamos materiālus;
  • Tehnisko sortimentu;
  • Citus produktus.

StockMASTER iekārtas nodrošina precīzu uzskaiti par preču izlietojumu. Sistēma ļauj noteikt ierobežojumus, piemēram, kuriem darbiniekiem kuras preces ir pieejamas. Tas samazina preču zudumu un palielina materiālu efektīvāku izmantošanu ražošanas procesā.

StockMASTER ir „Sanistal” Grupas piedāvātais koncepts ražotājiem, kas izstrādāts, balstoties uz 3 gadu izpētes darbu sadarbībā ar vadošajiem ražotājiem Eiropā. Koncepts veiksmīgi darbojas jau vairākās valstīs, piemēram, Dānijā, Vācijā, Lietuvā. Ar StockMASTER „Sanistal” piedāvā ražotājiem kļūt par partneriem materiālu sagādes procesā, balstoties uz savstarpēju uzticību un kopīgu mērķu sasniegšanu optimāla sagādes procesa nodrošināšanai.

StockMASTER programmnodrošinājums veic informācijas apmaiņu starp iekārtu, ražotāju un piegādātāju. Tādejādi preces ir vienmēr pieejamas noteiktajos apjomos, nodrošinot ražošanas procesu nepārtrauktību un samazinot laika un izmaksu patēriņu preču sagādei.

 

Lai iegūtu papildus informāciju, sazinieties ar mums!

StockMASTER projektu vadītājs

Ilgvars Strautmanis

+371 22 012 175

isr@sanistal.lv