AGA Gāzes centri

 

AGA pakalpojumi ir radīti ar mērķi atvieglot jūsu darba procesus, lai jūs vairāk laika varētu veltīt savai pamatdarbībai. AGA piedāvā uzlabot jūsu darba efektivitāti un konkurētspēju. Turklāt AGA palīdzēsim jums pielāgoties prasībām un normatīviem aktiem, ko paredz likumdošana un dažādās nozaru prasības drošības un vides jautājumu jomās.

Visplašāk izmantotais mūsu pakalpojums ir balonu noma. Kļūstot par mūsu klientu un noslēdzot balonu nomas līgumu ar AGA, jūs iegūstat virkni iespēju.

Nomas priekšrocības :

  • Balonus var iznomāt, kad tas ir nepieciešams. Baloni nav jāuzkrāj lielā skaitā, jo tos jebkurā laikā ir iespējams iznomāt AGA tirdzniecības vietās visā Latvijā. Beidzot darbu, balonus nekavējoties var nodot atpakaļ un nomas maksa tiek automātiski pārtraukta.
  • Baloni nav jāpērk. Nav nepieciešami papildu līdzekļi gāzes balonu iegādei un uzturēšanai tehniskā kārtībā.
  • Garantēta balonu tehniskā apkope. Mēs uzņemamies atbildību par savu balonu uzturēšanu, ekspluatācijas drošību un kvalitāti. Regulāri tiek pārbaudīta balonu spiedienizturība, veikta ventiļu nomaiņa, balonu iekšējā apskate un krāsošana, par kuru klientiem papildus nav jāmaksā. Speciāls balona ventiļa aizsargs - rokturis, paaugstina drošību, kā arī atvieglo balona pārvietošanu un transportēšanu.
  • Dažādi izmēri. Dažādie balonu tilpumi (50 L, 40 L, 20 L, 10 L vai dažiem produktiem - 5 L) ļauj viegli izvēlēties veicamā darba apjomam atbilstošu risinājumu.
  • Balonos ir vairāk gāzes. AGA balonos ir vairāk gāzes nekā Gost tipa gāzes balonos. AGA 200 bar balonos, nemainoties balona izmēram, ir vairāk gāzes nekā tradicionālajos 150 bar balonos.
  • Tikai augstas kvalitātes gāze. Gāzes kvalitāte atbilst Eiropas standartiem un AGA noteiktajām prasībām. Baloni regulāri tiek apsekoti un tīrīti, tāpēc tajoss neuzkrājas dažādi piemaisījumi un svešķermeņi, kas bojātu izmantojamās gāzes kvalitāti.


Balonu nomas līgumu var noslēgt jebkurā Gāzes centrā Sanistal filiālēs Rīgā, Ganību dambī un Kapseļu ielā, Jelgavā, Valmierā, Kuldīgā un Ventspilī.