Energopārvaldības politika

 

Sanistal, SIA ir viens no lielākajiem tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, kura darbības sfēra ir profesionālā tirdzniecība, apkalpojot būvniecības nozari, metālapstrādes un citus ražotājus ar materiāliem un iekārtām. Kā uzņēmums, kas intensīvi patērē energoresursus, mēs apzināmies, cik svarīgi ir nepārtraukti uzlabot energoefektivitāti, kā arī optimizēt enerģijas patēriņa izmaksas. Mēs apņemamies:

  • Samazināt enerģijas patēriņu savā operatīvajā darbībā, izvirzot atbilstošus mērķus;
  • Nodrošināt pastāvīgu energopārvaldības sistēmas efektivitātes izvērtēšanu un uzlabošanu;
  • Efektīvi izmantot iekšējos un ārējos resursus un informāciju, lai sasniegtu izvirzītos mērķus;
  • Stingri ievērot normatīvo aktu, kā arī citas prasības attiecībā uz enerģijas resursu izmantošanu, efektivitāti un patēriņu;
  • Ņemt vērā energoefektivitātes faktoru, realizējot telpu, iekārtu, sistēmu un procesu izstrādes, rekonstrukcijas vai pilnveidošanas projektus;
  • Veicināt, lai energoefektivitāte būtu svarīgs aspekts lēmumu pieņešanā iepirkumu procesos;
  • Iedrošināt darbiniekus ievērot energoefektivitātes uzlabošanas aktivitātes gan darbā, gan ārpus tā;
  • Sekot līdzi un analizēt Sanistal, SIA energoefektivitātes sniegumam.

Par Energopārvaldības politiku ir informēti visi darbinieki un uzņēmuma sadarbības partneri, tā ir pieejama ieinteresētajām pusēm pie uzņēmuma administrācijas.

Energopārvaldības politika var tikt pārskatīta, mainoties darbības jomai, apjomam, izvirzītajām stratēģiskajām prioritātēm un uzstādītajiem mērķiem.

 

Sanistal valdes loceklis G.Sokolovskis

02.05.2018