Polityka prywatności

 

Wersja: 2018-05-30

 

 

 1. Sanistal SIA jest administratorem w rozumienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 29016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takowych. Administratorem twoich danych osobowych jest SIA Sanistal, reg. Nr 40003161826 z siedzibą firmy zarejestrowaną w Rydze, Tiraines iela, LV-1058, Łotwa, numer telefonu +371 67 018 600, email: vdar@sanistal.lv Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych, które są dostarczane firmie Sanistal z różnych źródeł w celu pełnienia pełnego zakresu usług swoim klientom. Celem poniżej wyszczególnionych jest ukazanie przejrzystości przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienie informacji o prawach ich okazującego.
 2. Przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do świadczenia usług naszym klientom; to jest do:
 3. Tworzenia oraz zachowywania kont użytkowników na naszym samoobsługowym portalu dla klientów
 4. Realizacji zamówień
 5. Dostarczania towarów
 6. Zapewnienia usług gwarancyjnych
 7. Wysyłania newsletterów oraz spersonalizowanych ofert
 8. Wdrażania planów oraz analiz biznesowych
 9. Przeprowadzania rektutacji oraz zarządzania personelem
 10. Ulepszania jakości oferowanych usług
 11. Zarządzania systemami administrującymi informacje dla celów bezpieczeństwa
 12. Przeprowadzania nadzoru w postaci monitoringu dla zachowania standardów  bezpieczeństwa obiektu
 13. Organizowania szkoleń oraz wydawania certyfikatów

 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie posiadanych podstaw prawnych; w przypadku kiedy:
 2. Kupując nasze produkty zawierasz umowę kupna. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie tejże umowy, jak również podczas realizacji dostawy oraz przy wypełnieniu obowiązku gwarancji. Używamy koniecznych do tego danych otrzymanych podczas świadczenia powyższych usług dla dalszego planowania oraz rozwoju naszej firmy jak również dla jeszcze wyższej jakości świadczeń na rzecz obsługi klienta.
 3. Rejestrujesz oraz tworzysz swoje konto użytkownika na naszym portalu lub w trakcie wypełnienie formularza zamieszczonego tamże dla celów zawarcia umowy kupna, tym samym wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów potencjalnych transakcji w przyszłości.
 4. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Tobie oraz pracownikom oraz w celu zredukowania ilości produktów skradzionych z naszych magazynów oraz punktów odbioru, zainstalowaliśmy kamery monitorujące. Kiedy więc odwiedzasz nasz magazyn czy punkt odbioru jesteś nagrywany. Zapoznajemy się z nagraniami z monitoringu w wypadku zarejestrowania kradzieży lub innych działań niezgodnych z prawem w celu ochrony interesu ofiar.
 5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przetrzymywanych w naszym systemie, przetwarzamy metadane połączeń sieci komputerowych w celu ochrony słuszności interesów obu stron.
 6. Wysyłamy newsletter oraz spersonalizowane oferty wyłącznie w przypadku, gdy zapisałeś się do grona naszych subskrybentów tym samym wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 7. Udział w naszych szkoleniach równoznaczny jest ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 8. Składając nam swoje CV jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; jednocześnie będąc odpowiedzialnym za ilość danych w nim zamieszczonych.
 9. Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia prawnego zobowiązania do którego jesteśmy zobligowani.
 10. Na prośbę upoważnionej instytucji państwowej.
 11. Możemy przekazywać Twoje dane do następujących stron trzecich w celu zapewnienia całego spektrum naszych usług:
 12. Dostawcom, którzy zajmują się zaopatrzeniem (kurierzy oraz poczta)
 13. Dostawcom zewnętrznym upewniając się, że zapewniana przez nich usługa nie wychodzi poza nasze serwisy informacyjne
 14. Firmom świadczącym usługi gwarancyjne
 15. Partnerom biorącym udział oraz zapewniającym szkolenia
 16. Dostawcom świadczeń finansowym, z którymi zawierasz umowę podczas zakupów ratalnych
 17. Organom prawa, jeżeli taka procedura mieści się w kodeksie prawnym Republiki Łotewskiej
 18. Władzy państwowej jeśli takie obostrzenie znajduje się w obowiązującym zapisie prawnym
 19. Zewnętrznym firmom windykacyjnym jeśli została zwarta umowa pomiędzy stronami

 

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów.

 

 1. Dane osobowe, które powierzyłeś naszej firmie są przetwarzane oraz przechowywane:
 2. Tak długo jak jest to konieczne do urzeczywistnienia umowy zakupy jednakże nie mniej niż przez okres czasu zapisany w prawach regulujących naszą działalność.
 3. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Twojej zgody podlegają temuż procesowi do czasu kiedy wycofasz swoją zgodę lub w przypadku kiedy cel dalszego przetwarzania ulega przedawnieniu

 

 1. Jako prawowity właściciel swoich danych osobowych posiadasz prawo do :
 2. Dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy
 3. Wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, które ówcześnie nam zapewniłeś dla w/w celów
 4. Korygowania swoich danych osobowych jeśli odkryjesz, że dane którymi dysponujemy są niedokładne, niekompletne, nieprawdziwe czy w przypadku jeśli życzysz sobie takowe zmienić
 5. Zażądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania
 6. Zażądania przekazania swoich danych osobowych

 

 1. W celu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych, dla uzyskania dostępu, korygowania, usuwania czy przekazania swoich danych osobowych poinformuj nas o tym poprzez:
 2. Wysłanie wiadomości bezpośrednio z poziomu portalu samoobsługowego wchodząc na Profil<Konto użytkownika<Anuluj subskrypcję
 3. Wysłanie prośby o powyższe wraz z podpisem elektronicznym na nasz adres mailowy: vdar@sanistal.lv

 

 1. Istnieje możliwość wglądu do Twoich przetwarzanych przez nas danych osobowych, które znajdują się na Twoim profilu użytkownika w naszym serwisie samoobsługowym.

 

 1. Wycofując zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych lub składając prośbę o całkowite ich usunięcie miej na uwadze, że nie będziemy mogli tego uczynić w przypadku kiedy:
 2. Koniecznym będzie przestrzeganie przepisów regulujących naszą działalność
 3. Dalsze przetwarzanie danych będzie nadal niezbędne w celu słusznych interesów naszej firmy
 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla usług dostawczych czy świadczenia usług. Z tegoż powodu wycofanie zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych czy prośba o ich wykasowanie może przyczynić się do unieważnienia naszej umowy.

 

 1. Posiadasz prawo do przenoszenia swoich danych zgodnie z Artykułem 20 GDPR ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi o ile jest to technicznie możliwe

 

 1. Jeżeli uważasz, że ochrona Twoich danych osobowych została naruszona możesz złożyć skargę do organu władzy odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych: http://www.dvi.gov.lv

 

 1. Możesz wskazać inną osobę, która będzie zajmowała się odbiorem ówcześnie przez Ciebie zakupionych produktów, jeżeli osoba ta wyraziła na to zgodę. Udzielając nam informacji dotyczących osób trzecich, którzy będą odbierać zakupiony przez Ciebie produkt tym samym potwierdzasz, że osoba ta udzieliła Ci zgody na przekazywanie, używanie oraz przetwarzanie jej danych.

 

 1. Używamy plików cookies dla lepszej wydajności naszej strony internetowej oraz portalu samoobsługowego klienta. Pliki cookies pomagają nam w odpowiednim dostosowaniu naszej strony internetowej jej użytkownikom tym samym spełniając ich potrzeby. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do Twojego komputera lub na inne urządzenie mobilne kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie oraz odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej polecamy zapoznanie się z polityką plików cookies.

 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia jakichkolwiek zmian do niniejszej polityki prywatności. Dla upewnienia się, czy nie zaszły w niej żadne zmiany podczas kolejnej wizyty sprawdź datę znajdującą się w dolnej części strony. Poprzez dalsze jej używanie wyrażasz zgodę na ewentualne zmiany zmieszczonej tu polityki prywatności.